Strona Główna | Zarząd | Statut | Oferta | Historia | Galeria Zdjęć | Aktualności | Linki

Najnowszą inicjatywą Konińskiego Towarzystwa Muzycznego, podjętą wspólnie z Urzędem Miasta jest projekt zatytułowany ,,Przywrócić Friemanna Koninowi"

22 marca 2007 roku minęła 30. rocznica śmierci wybitnego koninianina, honorowego obywatela naszego miasta, kompozytora, pianisty, publicysty muzycznego i organizatora wyższego szkolnictwa muzycznego w naszym kraju - Witolda Friemanna. Rocznica była okazją, by z ratuszowej wieży, w samo południe, popłynęły dźwięki hejnału Konina, którego autorem jest Witold Friemann - ostatni muzyczny romantyk polski.
Tego też dnia odbyła się konferencja prasowa, na której prezydent Konina - Kazimierz Pałasz poinformował o podjęciu prac nad stworzeniem Komitetu Organizacyjnego Biennale 120. rocznicy urodzin Witolda Friemanna. Obchodzić ją będziemy w sierpniu 2009 roku. Obok prezydenta Kazimierza Pałasza w konferencji uczestniczyli także: Tadeusz Tylak - zastępca prezydenta Konina, Henryk Kuśmirek - kierownik Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Alicja Wardęcka-Gościńska - muzykolog, autorka pięknej książki zatytułowanej "Witold Friemann - ostatni romantyk", Krzysztof Pydyński - dyrektor Szkoły Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Koninie oraz Andrzej Majewski - prezes Konińskiego Towarzystwa Muzycznego, prowadzącego najstarszą placówkę kulturalną Konina - Społeczne Ognisko Muzyczne, noszące imię wielkiego koninianina. Dziennikarze prasy, radia i telewizji poinformowani zostali o przedsięwzięciach planowanych w ramach biennale 120. urodzin Witolda Friemanna. Będą to między innymi koncerty, reedycja książki o kompozytorze, nagranie płyty z utworami koninianina, a także próba stworzenia w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej specjalistycznego działu, gromadzącego i wydającego dorobek Honorowego Obywatela Konina. Jesteśmy w trakcie obchodów 400-lecia śmierci znakomitego obywatela naszego miasta - dr. Jana Zemełki. Podejmujemy prace by przywrócić naszej pamięci kolejną znakomitą postać i dorobek, wywodzącą się z naszego miasta - Witolda Friemanna - powiedział Kazimierz Pałasz, prezydent Konina.
Jedną z pierwszych decyzji, o której poinformowano dziennikarzy, jest przywrócenie odtwarzania hejnału Konina każdego dnia w południe. Zaś przy obchodach wielkich rocznic i wydarzeń hejnał będzie grany na żywo, tak jak to miało miejsce 22 marca. Wszystko ma się zacząć już 19 maja, w pierwszy dzień tegorocznego święta miasta - Dni Konina.
Sylwetkę wielkiego kompozytora i pianisty przybliżyła prof. Alicja Wardęcka-Gościńska, muzykolog ze Szkoły Muzycznej w Koninie. Hejnał wykonali puzoniści i trębacze - uczniowie SM w Koninie.
Postanowiono, że przewodnim hasłem działań w ramach biennale firemanowskiego będzie cytat z jednego z listów o wielkim koninianinie: - Przywrócić Friemanna Koninowi. Zostało ono wzbogacone o jeszcze dwa elementy: ...Polsce i światu.
Witold Friemann pozostawił około 1300 różnych kompozycji, przez fachowców określanych jako piękna ale wcale niełatwa muzyka. Być może najbliższe miesiące pozwolą byśmy wszyscy poznali ją lepiej.

Założenia Biennale 120 rocznicy urodzin Witolda Friemanna

Cel: przypomnienie i utrwalenie spuścizny kompozytora i pianisty, honorowego obywatela Konina, koninianina - Witolda Friemanna

Przedsięwzięcia:
 1. Rozpoczęcie obchodów biennale 120. rocznicy urodzin Kompozytora w 30. rocznicę jego śmierci - 22 marca 2007r.
 2. Ogłoszenie podjęcia prac nad powołaniem do życia Komitetu Obchodów 120 rocznicy urodzin Witolda Friemanna i opracowaniem szczegółowego programu biennale.
 3. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na jednym z domów na starówce, w którym prawdopodobnie mieszkał Witold Friemann z rodzicami i rodzeństwem.
 4. Przyjęcie założeń i opracowanie szczegółowych przedsięwzięć związanych z przygotowaniem specjalnej płyty z muzyką Kompozytora w wykonaniu m.in. solistów - absolwentów Szkoły Muzycznej w Koninie.
 5. Reedycja książki Alicji Wardęckiej-Gościńskiej - "Witold Friemann - ostatni romantyk", uzupełnionej o najnowsze badania i dokumenty.
 6. Nawiązanie ścisłej współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach, której twórcą i pierwszym dyrektorem był Witold Friemann.
 7. Podjęcie działań na rzecz stworzenia w Bibliotece Dziecięcej i Młodzieżowej przy ul. A. Mickiewicza "Działu Muzycznego im. Witolda Friemanna", docelowo gromadzącego możliwie cały dorobek kompozytorski i edytorski koninianina.
 8. Realizacja filmu edukacyjnego poświęconego życiu i twórczości Witolda Friemanna.
 9. Nadanie jednej z konińskich ulic imienia kompozytora - sugerowana lokalizacja: Zatorze.
 10. Koncerty-popisy uczniów Szkoły Muzycznej, wykonujących muzykę kompozytora.
 11. Stworzenie festiwalu lub konkursu friemannowskiego o zasięgu regionalnym, a docelowo - ogólnopolskim i międzynarodowym dla młodych, uzdolnionych pianistów.
 12. Wielki koncert z okazji 120 rocznicy urodzin Kompozytora - druga połowa roku 2009 - kulminacja obchodów biennale.
 13. Ścisła współpraca z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami, w tym również branżowymi.
Współpraca merytoryczna: odbywać się powinna w ramach Komitetu Obchodów, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Urząd Miejski - Konińskie Towarzystwo Muzyczne im. W. Friemanna - Szkoła Muzyczna w Koninie - Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, wzbogacona o współpracę ze wszystkim placówkami zewnętrznymi, w których pracował Kompozytor (Katowice, Laski etc.)
Finansowanie: powinno dobywać się zarówno z budżetu miasta jak i ze środków zewnętrznych, możliwych do pozyskania w ramach projektów Ministerstwa Kultury jak i funduszy Unii Europejskiej.
W celu pełnej realizacji projektu, a później jego dalszego rozwoju, konieczne jest ustanowienie jego koordynatora. Powinna być to osoba znająca środowisko muzyczne, posiadająca w nim dobre kontakty, zorientowana w podstawach promocji kultury.
2008 CopyRight KTM Konin